דף הבית >> שאלות ותשובות >> עורק יחיד בחבל הטבור
 
 
 

 

עורק יחיד בחבל הטבור

 שמות נרדפים : Single Umbilical Artery – SUA, עורק טבורי בודד, שני כלי דם בחבל הטבור.

הגדרה:
העובר מחובר אל השיליה דרך חבל הטבור. בחבל הטבור בדר"כ קיימים שלושה כלי דם: שני עורקים ווריד אחד, 2 העורקים מובילים דם מהעובר אל השליה והוריד מהשליה אל העובר. לעיתים מתגלה במהלך בדיקת אולטרה-סאונד של העובר כי בחבל הטבור יש רק עורק אחד במקום שניים. ממצא מסוג זה נקרא עורק יחיד בחבל הטבור או עורק טבורי בודד. (Single Umbilical Artery).

תיאור:

בבדיקת העל קול אפשר לבדוק גם את חבל הטבור בעצמו או את זרימת הדם מסביב לשלפוחית.

ניתן לזהות את מספר העורקים גם בחתך רוחב בבדיקת על-קול וגם באמצעות שיטת דופלר של זרימת הדם בבטן התחתונה של העובר מסביב לשלפוחית.

שכיחות: עורק טבורי יחיד מופיע ב-1% מהלידות. מספר גורמים מעלים את הסיכוי לממצא זה, ביניהם: גיל מתקדם של האם (מעל 40), סכרת ובמיוחד בהריונות מרובי עוברים (פי 3 עד ארבע).

 

משמעות להיריון: המשמעות לטווח הקצר היא הצורך לבירור מקיף של העובר, מכיוון שלחלק מהעוברים עם ממצא מסוג זה נמצאים מומים נוספים. ניתן לראות מומים נלווים במערכת העיכול, במערכת העצבים המרכזית , בלב, בכליות, במערכת הנשימה ובמערכת השלד. את רוב המומים ניתן לזהות בסקירת מערכות מורחבת. עורק טבורי יחיד תואר גם עם תסמונות גנטיות שונות, ובכללן טריזומיה 13, 18 ו 21.בתמונות- עורק יחיד בחבל הטבור

 

 

 

למידע נוסף אודות טריזומיה 13 לחץ כאן
 

למידע נוסף אודות טריזומיה 18 לחץ כאן
 

למידע נוסף אודות טריזומיה 21 (תסמונת דאון) לחץ כאן
 המשמעות לטווח הארוך : המשך מהלך ההיריון לאחר גמר הבירור לרוב תקין,לעובר אין בעיה להסתדר מצוין עם עורק טבורי יחיד. במקרים מסוימים ייתכן עיכוב מסוים בגדילת העובר בחודש האחרון להריון, ולכן יש צורך במעקב גדילה לקראת סוף ההריון.

טיפול מומלץ:
בכל מקרה אנו ממליצים לפנות לייעוץ גנטי,סקירה מורחבת, אקו לב עובר.בייעוץ הגנטי בהתחשב בנוכחות ממצאים נוספים בסקירה ותוצאות הסקר הביוכימי יעריכו את הסיכון המשוקלל של העובר. אם התוצאות שהתקבלו בבדיקות הסקר הראו סיכוי נמוך לתסמונת דאון, אז סביר מאד כי ההמלצה, של הייעוץ הגנטי, תהיה כי אין צורך לבצע
דיקור מי שפיר.
על מנת לשלול את האפשרות של קיום מום בלב העובר, יתכן ותישלחי לבצע בדיקת אקו לב. בדיקה זו היא בדיקת אולטרה-סאונד אותה מבצע קרדיולוג (מומחה למחלות לב) המומחה בבעיות לב של עוברים.
מאחר ולעיתים ישנה עיכוב בגדילת העובר לקראת סוף ההיריון ,יש לבצע בדיקות על-קול נוספות ורציפות על מנת להעריך את גדילת העובר


ממצא זה נחשב כסימן קל לתסמונת דאון, ולכן ההמלצה לביצוע דיקור מי שפיר לשלילת תסמונת דאון קיימת רק במידה ומופיעים סימנים נוספים. מעבר לכך, יתכן קשר בין עורק יחיד בחבל הטבור לבין מומים נוספים (ובמיוחד מומים בלב ובמערכת האורוגניטלית) ו\או האטה בגדילת העובר, ולכן מומלץ לעבור סקירת מערכות מדוקדקת ומעקב אחרי גדילת העובר.

קישורים:
 
  • מידע נוסף לגבי עורק טבורי בודד ניתן למצוא באתר TheFetus.net.
  • סרטון ותמונות אולטרה סאונד המדגימים עורק טבורי בודד ניתן למצוא גם כן ב TheFetus.net.
     

מאמרים בנושא:

להלן מספר מאמרים לגבי עורק טבורי יחיד המתגלה בסקירת מערכות. המאמרים כולם מוצעים לצפיה בפורמט PDF. אם אינכם מצליחים לפתוח את הקבצים על מחשבכם, לחצו כאן להורדת קורא קבצי PDF מתאים.

 

Association of Single Umbilical Artery with Aneuploidy, Congenital Malformations and Perinatal Outcome: Findings in 49,698 Unselected Pregnant Women

הקשר בין עורק טבורי יחיד לבין בעיות במספר כרומוזומים, פגמים מולדים ותוצאות הלידה - ממצאים בקרב 49,698 נשים בהריון שנבחרו רנדומלית

מאמר משנת 2008 שמטרתו לבחון את הקשר בין עורק טבורי יחיד המתגלה בסקירת מערכות בטרימסטר השני, לבין בעיה בכרומוזומים 21, 13 או 18 ובעיות נוספות. במחקר, שנערך בלונדון, נבדקו 219 עוברים שאובחנו בעורק טבורי בודד בסקירה המוקדמת (מתוך 49,698 עוברים), אצל 156 מהם לא הופיעו ממצאים חריכים נוספים ואילו אצל 63 העוברים הנותרים הופיעו ממצאים נוספים. במחקר נמצא כי בקרב בעלי עורק טבורי בודד וממצאים חריגים נוספים הופיעו טריזומיית 18 וטריזומיית 13 כמו גם מומים שונים (בלב, בכליות ובאיברים נוספים). לא נצפה במחקר אף מקרה של טריזומיית 21. מכאן, הוסק כי קיים קשר חזק בין עורק טבורי יחיד המתגלה בסקירת מערכות בטרימסטר השני לבין טריזומיות 13 ו 18, עם זאת, אין קשר לסיכון מוגבר לטריזומיית 21. למאמר המלא לחץ כאן.

 

Single Umbilical Artery and its Siding in the Second Trimester of Pregnancy: Relation to Chromosomal Defects

עורק טבורי יחיד וצדדיותו בטרימסטר השני להריון - קשר לפגמים כרומוזומליים

מאמר משנת 2007 שמטרתו לבחון את הקשר בין עורק טבורי יחיד (בין אם ימני או שמאלי) המתגלה בסקירה מוקדמת בטרימסטר השני להריון לבין אי תקינות כרומוזומלית. במחקר (שנערך בצ'כיה) השתתפו 102 עוברים אצלם אובחן עורק טבורי יחיד, אצל רובם היה זה העורק השמאלי. מהמחקר עולה כי קיים קשר משמעותי בין ממצא של עורק טבורי יחיד לבין טריזומיית 18, 13 ו 21 כמו גם בעיות כרומוזומליות נוספות. עם זאת, אצל כל העוברים שאובחנו באי תקינות כרומוזומלית הופיעו ממצאים חריגים נוספים בסקירה המורחבת. כמו כן, נמצא כי מידת הקשר בין עורק טבורי יחיד לבעיות כרומוזומליות זהה בין אם מדובר בעורק טבורי יחיד ימני ובין אם מדובר בשמאלי. למאמר המלא לחץ כאן.

 

Perinatal Outcome of 127 Consecutive Fetuses with Single Umbilical Artery

תוצאות הלידה של 127 עוברים עם עורק טבורי יחיד

מאמר משנת 2007 המסכם מחקר שנערך בצ'ילה, בו עקבו אחר 127 עוברים שאובחנו בממצא של עורק טבורי יחיד בסקירה המוקדמת. במחקר בדקו את השלכות הממצא במהלך ולאחר הלידה. מהמחקר עלה כי בשני שליש מהמקרים ממצא העורק הטבורי הבודד הוא ממצא יחיד. במקרים שבהם ישנם ממצאים בעייתיים נוספים נצפתה שכיחות גבוהה יותר של בעיות במס' כרומוזומים. לכן, במקרים כאלה יש לבצע דיקור מי שפיר. כמו כן, הוסק כי ממצא של עורק טבורי בודד מגביר את הסיכון למומי לב מולדים. למאמר המלא לחץ כאן.

 

Perinatal Results Following the Prenatal Ultrasound Diagnosis of Single Umbilical Artery

תוצאות הלידה לאחר אבחנת עורק טבורי יחיד בסקירת המערכות

מאמר המתאר מחקר שנערך בספרד ב 2005. במחקר נבדקו תוצאות הלידה של 40 עוברים שאובחנו בעורק טבורי יחיד בסקירה המוקדמת. מהמאמר עולה כי במידה וזוהה ממצא של עורק טבורי בודד בסקירת המערכות יש לערוך חיפוש מעמיק אחר ממצאים חריגים נוספים בסקירה מורחבת. בהעדר ממצאים כאלה, הסיכון לבעיות כרומוזומליות נמוך מאוד אלא אם כן מדובר בהריון בסיכון גבוה. בכל מקרה יש לפקח בזהירות על התפתחותו של העובר ב 3 החודשים האחרונים להריון, גם אם בדיקות האולטרה-סאונד אינן מציגות התפתחויות חריגות נוספות. למאמר המלא לחץ כאן.


Single umblicial artery
http://www.uptodate.com/contents/single-umbilical-artery
לחזרה אל שאלות ותשובות.